Gondolatok az új albumról

Új koncepció a zongorajátékban!

A The Book of Emotions album azok számára íródott, akik szeretik a szép zenét és zongoratechnikájukat nem csupán klasszikus etűdök által kívánják fejleszteni. A gondolatébresztő darabok hallgatása közben akaratlanul is egy film közepén találjuk magunkat, ahol egy csodálatos világ tárul elénk. A 16 eltérő nehézségi szintű etűd mindegyike más-más technikai kihívást jár körbe:

Ambition: kétkezes oktávmozgás tükörben, ujjcserével

Infinite Distance: balkézfelbontás ugrásokkal

Trifle: 7/8 és 4/4 váltakozása, hangsúlyozás

Legendary Mount: tercpárhuzam, tartott hang, és mozgás egy kézben

Breeze: szinkópa, 3:4 súlyeltolás

Fear: két kéz keresztállása

Two Feelings: hangsúlyeltolás

Projection of Life: jobbkéz akkordok, tremolo, súlyozás

Walking Around: speciális akkordfelbontás, keresztállás

Story: súlyeltolás, jobbkéz nagy ugrások

Runaway from the Past: arpeggio, jobbkéz tizenhatod mozgás

Power of Will: változatlan jobbkéz mozgás, keresztállás

Drifting: súlyeltolás, jobbkéz nagy ugrások

Thoughts Passing By: triola, balkéz oktávmozgás

Wonderful Flood of Light: jobbkéz variálása

Memory: jobbkéz terc és szext menetek, balkéz felbontás